หลังจากที่มีการลดราคา , ปรับราคาจากเงิน MT เป็น C$

ทำให้มีการปรับเปลี่ยนของ Robo และ Item ในร้านต่าง ๆ ดังนี้

POYEEN  /  GERNIA  /  GALD  /  DEGO  /  VENEV  /  DASD

   POLD CITY

   

       

       

 

  Lantana Village

   

       

       

 

  Ramuta Village

   

       

        

 

POYEEN  /  GERNIA  /  GALD  /  DEGO  /  VENEV  /  DASD 

 

Comment

Comment:

Tweet

เจ๋งเลยท่าน
Hot! cry

#1 By Mist~neko♥♪† on 2010-06-07 20:39